Format Factory 4.3.0.0

0
623

Phần mềm chuyển đổi đa phương tiện Format Factory v 4.3.0.0

Chức năng chính:

+ Chuyển đổi định dạng video (AVI, MP4,…)

+ Chuyển đổi định dạng ảnh (bmp, jpg,…)

+ Chuyển đổi định dạng âm thanh (mp3, wma,….)

Ngoài các tính năng chính là chuyển đổi giữa các định dạng với nhau, Format Factory còn có nhiều tính năng đặc biệt như:

+ Convert DVD, VCD sang video file

+ Conert CD sang mp3 file

+ Ghép các video với nhau (Xem hướng dẫn)

+ Ghép file âm thanh với nhau (Xem hướng dẫn)

+ Mix video với âm thanh (Xem hướng dẫn)

+ Mix 2 file âm thanh với nhau (Xem hướng dẫn)

Download Format Factory

Link tải trực tiếp từ nhà phát hành: http://www.pcfreetime.com/public/FFSetup4.3.0.0.exe