Google Cleanup tools – Công cụ làm sạch chrome, cốc cốc

0
727

Nếu trình duyệt Chrome, Cốc cốc của bạn hay bị nhảy lên tab có các trang web lạ, hoặc có thêm các phần mở rộng khác mà bạn không biết, không bao giờ dùng?

Chrome hiển thị rất nhiều quảng cáo lạ, hiện thị pop-up vô tội vạ?

Nhà sản xuất Google đã cung cấp cho chúng ta một công cụ để làm sạch những thứ đó cho bạn

Chức năng chính:

– Làm sạch các trình ứng dụng được thêm ngầm vào Chrome

– Làm sạch các Script ẩn, các script độc

– Các tính năng giúp Chrome hoạt động trơn tru hơn.

Link tải: https://goo.gl/nPViD9